top of page

Battery   :     Battery NiMh 3.6V. 1800mAh (3.6V. 1.8 Ah.)  

ขนาด        :    เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 mm. สูง 52 mm.  

น้ำหนัก     :    84 g.

Battery NiMh 3.6V. 1800mAh ( 3.6v. 1.8Ah.)

  • รับประกัน 6เดือน

    เงื่อนไขการรับประกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่)

bottom of page