ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 220VAC. สำหรับโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน Non-Maintained : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะแหล่งจ่ายหลักล้มเหลว
  Maintained : จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งจากหลักปกติและล้มแหล
ระบบควบคุมวงจร Automatic Solid State System
การติดตั้ง ตั้งพื้น
มิติของเครื่อง(มิลลิเมตร) กว้าง 400 x หนา 400 x สูง 570
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง 220 VAC+- 10% 50Hz. Single Phase
แรงดันไฟฟ้าขาออกจากเครื่อง 220 VAC+- 5% 50Hz. (Pure Sine Wave)
จ่ายกำลังงานสำหรับหลอดไฟ 700VA./700W
แบตเตอรี่ 2x12V. 80Ah.tobe 24V. 80Ah. Rechargeable (SLA. Battery)
ระยะเวลาจ่ายแสงสว่าง 2 ชั่วโมง
ระบบชาร์จ แบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาชาร์จ 12-15 ชั่วโมง
ระบบป้องกันแบตเตอรี่ การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off)
  การป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off)
  ระบบป้องกันการสูญเสียกำลังงานของแบตเตอรี่หลัง Low Voltage Cut-Off

PWI 700

  • รับประกัน 2 ปี