ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 12VDC. สำหรับโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน จ่ายสว่างเมื่อแหล่งจ่ายหลักล้มเหลว
ระบบควบคุมวงจร Automatic Solid State System
การติดตั้ง ติดผนัง
มิติของเครื่อง(มิลลิเมตร) กว้าง 250 x หนา 120 x สูง 350
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง 220 VAC+- 10% 50Hz. (200mA. Max.)
อัตตรากำลังไฟฟ้าปกติ 88 Va.
จ่ายกำลังงานสำหรับหลอดไฟ 12V./80W.
แบตเตอรี่ 12V. 17Ah. Rechargeable (SLA. Battery)
ระยะเวลาจ่ายแสงสว่าง 2 ชั่วโมง
ระบบชาร์จ แบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาชาร์จ 10-12 ชั่วโมง
ระบบป้องกันแบตเตอรี่ การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off)
  การป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off)
ระบบทดสอบ สวิทซ์ทดสอบจากตัวเครื่อง

PWU 18-12

  • รับประกัน 2 ปี