Emergency

Light

Products

POWER STATION CO., LTD

         บริษัท พาวเวอร์สเตชั่น จำกัด ก่อตั้งนานกว่า 10 ปี โดยวิศวกรที่ได้รับรองคุณภาพจากสภาวิศวกรไทย พาวเวอร์สเตชั่นมีประสบการมากกว่า 10 ปี ในงานด้านการติดตั้งใช้งานโคมไฟฟ้าฉุกเฉินป้ายทางออกฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพงานด้านทดสอบ และติดตั้งแบตเตอรี่ ในระบบสำรองต่างๆดังนั้นสินค้า และบริการของพาวเวอร์สเตชั่นจึงได้รับความไว้วางใจทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนชั้นนำของประเทศไทย

RECOMMENDED PRODUCTS

BATTERY REMOTE

Shop

Info

Support

บริษัท พาวเวอร์สเตชั่น จำกัด

บริการ

วิธีซื้อสินค้า

ชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

50/7-8  หมู่ที่ 5  ซ.เลียบคลองสี่วาตากล่อม ถ.เอกชัย

ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 03-486-7771, 08-6475-2217, 08-6475-2218

Facimile. 03-486-7772

Tel. 09-4867-9933, 08-0552-9977 (Hotline)

E-Mail. info@pw-station.com

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์  08:30 น. - 17:30 น.

© 2020