หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับประกันสินค้าบริษัท พาวเวอร์สเตชั่น จำกัด

 

สินค้าหมวดโคมไฟฉุกเฉิน และ ป้ายทางออกฉุกเฉิน

          เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากการผลิต เมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงาน

เมื่อต่อขั้วแบตเตอรี่ และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อย่างถูกต้องแล้ว

สินค้าหมวดแบตเตอรี่

          เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากการผิดพลาดในกระบวนการผลิตดังนี้

1. การประกอบกลับช่องเซลล์ (Cell Reversal)

2. ช็อต หรือ ลัดวงจรภายใน ( Internal Cell Short Circuit)

3. แกนขาด หรือ สะพานไฟภายในขาด ( Internal Disconnection)

4. ขั้วขาด (Pole / Terminal Disconnection)

          ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

1. ฉลากรับประกันของทางบริษัทฯหลุด หรือฉีกขาด

2. มีการไข ขีดฆ่า เปลี่ยนแปลงฉลากรับประกันของทางบริษัทฯ

3. พ้นระยะเวลาตามที่กำหนด

4. การใช้งานผิดประเภท หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

    สินค้าหมวดโคมไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน

         - ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามบริษัทฯผู้ผลิต

         - มีการดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไปจากเดิม

         - แบตเตอรี่ขาดการประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

    สินค้าหมวดแบตเตอรี่

         - แบตเตอรี่ขาดการประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมเมื่อต้องการ

         - ความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย

         - ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย

         - การอัดประจุไฟมากเกินไป (Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over Discharging)

         - เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือ หัก จากการทุบหรือกระแทกจากภายนอก

         - ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก

         - เปลือกแตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งไม่เหมาะสม

หมายเหตุ  : การรับประกันสินค้าต่างๆ ไม่รวมถึงการติดตั้ง หรือ ถอดจากสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์

         : ค่าขนส่งตามเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้บริษัทฯขนส่งตามที่บริษัทฯตกลงไว้เท่านั้น

         : การรับประกันแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 75% ของแรงดันปกติของแบตเตอรี่ (ขณะต่อ load)

         : การรับประกันสินค้าต่างๆ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนตัวใหม่กรณีสินค้าส่งมอบไม่เกิน 3 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น

Shop

Info

Support

บริษัท พาวเวอร์สเตชั่น จำกัด

บริการ

วิธีซื้อสินค้า

ชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

50/7-8  หมู่ที่ 5  ซ.เลียบคลองสี่วาตากล่อม ถ.เอกชัย

ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 03-486-7771, 08-6475-2217, 08-6475-2218

Facimile. 03-486-7772

Tel. 09-4867-9933, 08-0552-9977 (Hotline)

E-Mail. info@pw-station.com

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์  08:30 น. - 17:30 น.

© 2020