ผลงานที่ผ่านมา

ทางบริษัท พาวเวอร์สเตชั่น ได้มีผลงงานติดตั้งแบตเตอรี่ ทดสอบแบตเตอรี่ รวมถึงติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินอยู่หลายแห่งดังนี้

1. ผลงานการติดตั้ง และ/หรือทดสอบ แบตเตอรี่

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด เชียงใหม่ (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด เชียงราย (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด ลำพูน (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด ลำปาง (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด สุรินทร์ (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด ศรีสะเกษ (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด อ่างทอง (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด อยุธยา (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรศัพท์ภายในจังหวัด สระบุรี (บมจ. ทีโอที)

- ชุมสายโทรคมนาคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน )อาคาร สำนักงานบางรัก

- เครื่องจ่ายไฟสำรอง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- เครื่องจ่ายไฟสำรอง Data Center บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- เครื่องจ่ายไฟสำรองบริษัท สหวิริยา เพลทมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- เครื่องจ่ายไฟสำรองโรงแรมเพนนิน ซูล่า - ฯลฯ

 

2. ผลงานการติดตั้งไฟฉุกเฉิน และ ป้ายทางออกฉุกเฉิน

- อาคารที่ทำ การการไฟฟ้านครหลวง  วัดเลียบ

- โรงเรียนนายร้อย จปร.  จังหวัดนครนายก

- ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- อาคารปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

- อาคารจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- อาคารอิมแพคเมืองทองธานี

- อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

- อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

- อาคารเมอร์คิวรี่

- อาคารจัสมิน

- อาคารชุดคอนโดเทล คลิฟ แอนด์ บีช

- การเคหะ แจ้งวัฒนะ ตึก G

- บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา

- The Pizza Company (Minor Group)

- ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

- โรงพยาบาลบางปะกอก 8 - ฯลฯ

Shop

Info

Support

บริษัท พาวเวอร์สเตชั่น จำกัด

บริการ

วิธีซื้อสินค้า

ชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

50/7-8  หมู่ที่ 5  ซ.เลียบคลองสี่วาตากล่อม ถ.เอกชัย

ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 03-486-7771, 08-6475-2217, 08-6475-2218

Facimile. 03-486-7772

Tel. 09-4867-9933, 08-0552-9977 (Hotline)

E-Mail. info@pw-station.com

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์  08:30 น. - 17:30 น.

© 2020