top of page

Battery :  VISION  รุ่น 6 FM 75 - X (12V. 75Ah.)

ขนาด    :  258 x 166 x 206 (215) mm.

น้ำหนัก  : 23.50 Kg.

6 FM 75 -X (12V. 75Ah.)

  • รับประกัน  2 ปี

    เงื่อนไขการรับประกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี่)

bottom of page