ผลิตภัณฑ์ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกสัญญาณฉุกเฉิน
ระบบวงจรควบคุม Automatic Solid State System
รุ่น สำหรับรุ่นด้านเดียว PWE303 SVRE -10ED 2HR
  สำหรับรุ่นสองด้าน  PWE303 TVRE -10ED 2HR  
การติดตั้ง ฝังเพดาน
มิติของเครื่อง (มิลลิเมตร) PWE303 SVRE -10ED 2HR : กว้าง425 x หนา145 x สูง217.5
  PWE303 TVRE -10ED 2HR : กว้าง425 x หนา145 x สูง217.5
พิสัยการมอง/ระยะติดตั้ง 24 เมตร
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง 220 AVC.+-10% 50Hz. (60mA. Max)
อัตรากำลังไฟฟ้าปกติ 13 VA.
จำนวน x ขนาดหลอดไฟ 10W.LED. Stripe (Philips-LumiLed)
Correlated Color Temperature 6,000K-6,500K
แบตเตอรี่ 3.6V. 1.8Ah.
ระยะเวลาการจ่ายแสงสว่าง 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาการชาร์จ 10-12ชั่วโมง
ระบบป้องกันแบตเตอรี่ การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off)
  การป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off)
ระบบทดสอบ สวิทซ์ทดสอบจากตัวเครื่อง และสามารถใช้งานร่วมกับรีโมทควบคุม
  การทดสอบระยะไกล (หน่วง 5 วินาที)

PWE303 SVRE , TVRE -10ED (2 HR)