ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 12VDC. สำหรับโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
สภาวะการทำงาน จ่ายสว่างเมื่อแหล่งจ่ายหลักล้มเหลว
ระบบควบคุมวงจร Automatic Solid State System
การติดตั้ง ตั้งพื้น
มิติของเครื่อง(มิลลิเมตร) กว้าง 400 x หนา 600 x สูง 1000
แรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง 220 VAC+- 10% 50Hz. (1.6A. Max.)
อัตตรากำลังไฟฟ้าปกติ 352 Va.
จ่ายกำลังงานสำหรับหลอดไฟ 12V. 620W.
แบตเตอรี่ 12V. 134Ah. Rechargeable (SLA. Battery)
ระยะเวลาจ่ายแสงสว่าง 2 ชั่วโมง
ระบบชาร์จ แบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาชาร์จ 10-15 ชั่วโมง
ระบบป้องกันแบตเตอรี่ การป้องกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off)
  การป้องกันการประจุแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off)
ระบบทดสอบ สวิทซ์ทดสอบจากตัวเครื่อง และ สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทควบคุม
  การทดสอบระยะไกล (หน่วงเวลา 5 วินาที)

PWU 134-12

  • รับประกัน 2 ปี